Zoals in ons pedagogisch project te lezen is (zie schoolreglement rubriek 2 Ons pedagogisch project) is onze school een katholieke school. Wij respecteren anders- of niet-gelovigen, maar vragen wel loyaliteit aan ons project. Zo verwachten wij dat de kinderen aanwezig zijn tijdens vieringen en tijdens de godsdienstlessen. Wij dwingen hen niet om deel te nemen aan het gebed of de sacramenten die verbonden zijn aan ons geloof

SINT-ANDREASLYCEUM FORTUINSTRAAT 29 8310 BRUGGE / 050 28 85 10

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.