In de schoolraad zitten afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De raad heeft recht op informatie in verband met schoolgebonden materies. Daarnaast beschikt de schoolraad over een advies-, instemmings- en beslissingsbevoegdheid. De raad helpt het globale beleid van de school bepalen. Hij oefent zijn bevoegdheid uit zoals vermeld in het decreet betreffende medezeggenschap in het onderwijs hetgeen goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

Leden van de schoolraad:

Voorzitter

Alain Declerck

Geleding van de ouders

Céleste Faes

 

Loes Deryckere

 

Vesna Pieters

Geleding van de lokale gemeenschap

Christine Gadeyne

 

Regina Van Den Driessche

 

 

Geleding van het schoolbestuur

Jeannine Reynders

 

Benoit Beyaert

 

Luc Crappé

Geleding van het onderwijzend personeel

Karen Blondeel

 

Ingge Ossieur

 

Alain Declerck

Adviseurs (directeurs)

Anne Delos

 

Henk De Laere

 

SINT-ANDREASLYCEUM FORTUINSTRAAT 29 8310 BRUGGE / 050 28 85 10

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.