Het oudercomité vormt de schakel tussen ouders en de school. Een ploeg ‘actief werkende’ leden van het oudercomité vertegenwoordigen alle ouders. Hun belangrijkste doelstelling is de samenwerking tussen alle ouders en de school te bevorderen met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. Het oudercomité organiseert ook tal van activiteiten op school. Zes maal per jaar vergadert het oudercomité samen met de directies en een afvaardiging van de leerkrachten van de kleuter- en de lagere afdeling. Op deze vergaderingen wordt het schoolleven uitvoerig positief kritisch geëvalueerd en wordt er meegedacht over een optimaal opvoedingsklimaat binnen de school. Ook allerlei activiteiten worden gepland. 

Voor de samenstelling van het oudercomité, kalender en weetjes:klik hier

 

 

SINT-ANDREASLYCEUM FORTUINSTRAAT 29 8310 BRUGGE / 050 28 85 10

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.