2012-2013: ons eerste fruit wordt geplukt. Na een slecht voorjaar is ook bij ons de fruitoogst voor de eerste keer niet overweldigend. Naarmate de bomen groeien wordt onze oogst hopelijk groter/ Bekijk alvast de foto's van de allereerste oogst!!

Ook dit schooljaar wordt er aandacht besteed aan het werken aan een gezondere/nettere leefomgeving en een fit lichaam. Door deel te nemen aan de actie "Jongeren keren het klimaat" worden de leerlingen aangespoord om een lokale appel te eten (vermindering van co2-uitstoot) en snoepen ze gezond. Lees de beide artikels: artikel 1 /artikel 2

Elk jaar opnieuw ruimt het 4e leerjaar het Veltembos op. Ook dit jaar as de opruiming goed voor heel wat zakken afval en enkele opmerkelijke vondsten. artikel 1 / artikel 2

 

Dikke truiendag: elk jaar opnieuw gaan we ervoor. Bekijk het filmpje en lees het krantenartikel

 

 

Wij deden mee!!!
27 april 2012

Lukt onze actie niet dan zien we dit. Is dit de toekomst?

Omarm de aarde, omarm de aarde
Koester haar met liefde, met zorg en met respect
Omarm de aarde, omarm de aarde
Zorg dat er nooit nog vuil of olie wordt gelekt.

SASK ontvangt een milieupremie voor het vervangen van de oude bomen en de aanleg van een bloemenweide.

in het kader van de maand van de netheid ruimen leerlingen van het 4e leerjaar het Veltembos op. Artikel 1 enartikel 2 kan je hier bekijken

De leerlingen van het 4e leerjaar planten aardappelen. Tot het einde van het schooljaar blijven ze dan op hun honger zitten. Frietjes van "eigen kweek" worden dan smakelijk opgegeten.

In oktober starten we de fluoactie op, veiligheid in het verkeer is belangrijk. Bekijk foto's en filmpje.

 

In het kader van hergebruik van speelgoed wordt een ruilbeurs ingericht waarop leerlingen speelgoed kunnen ruilen. Bruikbaar speelgoed wordt ook afgestaan ten voordele van Poverello en de Viersprong. Lees het artikel!

 

Onze moestuin levert heel wat lekkere groenten en patatjes (sorry, frietjes). Kijk maar, het was lekker.

We denken al aan de zomer en planten aardbeien begin oktober

Nog meer weten: MOS op school

Wil je meer weten over ons "vergroeningsproject" of hoe we het aanpak(t)ken, bekijk dan de presentatie: vergroeningsproject of bekijk de hudige toestand. Op de laatste schooldag van oktober ruimen leerlingen van het 4e leerjaar het Veltembos op. Dit levert een hele hoop afval op, het milieu vaart er wel bij.

In de week van de herfst ruimden ging het 4e leerjaar op paddestoelentocht, maakten ze een speurtocht in de heemtuin en ruimden ze samen het bos op.

Het 4e leerjaar won de wedstrijd uitgeschreven door C & A voor het lezen van boeken in verband met het milieu. Tevens aanvaarden ze het peterschap over het Veltembos dat jaarlijks een grondige opruimbeurt krijgt.Lees het artikel uit de Zondag en bekijk het fotoalbum.

SASK investeert meer dan 120.000 euro in spaarlampen, dubbel glas, zonnepanelen op het dak en stelt energieridders aan. De stad geeft voor dit initaitief een energiepremie van 400 euro. De officiële opening van de zonnepanelen vindt plaats op 17 februari 2011, op een zonnige winterdag.

Medewerkers van het bedrijf Philips leveren in elke klas van de derde graad een pakket dat op een speelse manier het belang van gezond leven en een gezond milieu in de verf zet. Alle lampen van de basisschool worden vervangen door energiezuinige exemplaren (oktober 2010)

Het MOS-leerlingenparlement wordt opgericht en de verkozen kinderen krijgen onmiddellijk een duidelijk opdracht mee om op de volgende vergadering te bespreken en te zoeken naar oplossingen.

De leerlingen van het 4e leerjaar ruimen het Veltembos op, alle ingezamelde afval wordt met de hulp van de Brugse milieudienst op een vakkundige manier verzameld en afgevoerd. Bekijk ook eens het fotoalbum van hun noeste arbeid.

Het thema "afval" staat een ganse week centraal in de klassen en kadert in de actie "Milieu op school" (MOS). Er wordt deze week gewerkt met het  Mister Jekkesspel van IVBO of met een recyclagekoffer. Een medewerker van vzw GREEN kwam in de klas vertellen over afval en het sorteren ervan.

Mister Jekkes geeft kinderen een ruime kijk op het afvalprobleem. Aan de hand van het spel ontdekken kinderen hoe ze de problematiek kunnen aanpakken en zelf de afvalberg kunnen verminderen, zowel thuis als op school.In het Mister Jekkes afvalspel nemen 4 teams het tegen elkaar op. Op een reuzengroot spelbord (2x2 meter) en aan de hand van afvalgerelateerde vragen, moeten de teams zo snel mogelijk hun vuilnisbakje (gevuld met afval dat nog selectief ingezameld kan worden) zien te ledigen.

16 februari 2011: een hoogtedag in de MOS-werking van elke school: DIKKE TRUIENDAG. Er wordt geplant, gedanst, .... en de SMOSSERS helpen meedenken over milieu op school.

We planten ook fruitbomen en hopen heel snel ons eigen fruit te plukken.

Het einde van de lente is een ideaal moment om het Veltembos op te ruimen. Het 4de leerjaar doet de elk jaar opnieuw met een resultaat om U tegen te zeggen. Lees het artikel.

Lees hier de speciale MOS-editie van onze schoolkrant "Klimop"

 

SINT-ANDREASLYCEUM FORTUINSTRAAT 29 8310 BRUGGE / 050 28 85 10

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.